Suuri selvitys siitä miten asiat ovat ja eivät ole

Kuva ei liity tapaukseen

Esimerkiksi silloin, kun pitäisi mennä nukkumaan, tulee ajateltua, että miten asiat oikeastaan ovat. Kysymyksessä ei välttämättä ole edes mikään tietty asia, vaan asiat noin niin kuin yleensä. Listasin tähän 40 mielestäni tärkeää näkökulmaa siihen, miten asiat ovat – ja eivät ole.

 • Vaikka asia on nyt jollain tavalla, ei se tarkoita, etteikö se voisi olla jollain toisellakin tavalla.
 • Vaikka asia on nyt näin, ei se tarkoita, että sen jostain syystä täytyy olla näin.
 • Vaikka asia on joskus ollut tietyllä tavalla, ei se tarkoita, että se on tulevaisuudessakin sillä tavalla.
 • Vaikka asia tuntuisi olevat totta, ei se tarkoita, että se välttämättä on totta.
 • Vaikka asia tapahtui nyt juuri tällä tavalla, ei se tarkoita, että se olisi asian yleinen tapahtumamuoto.
 • Vaikka asia tapahtui nyt näin, ei tarkoita sitä, että asiat tapahtuvat jatkossakin näin.
 • Vaikka asia vaikuttaa olevan jollain tavalla, ei se välttämättä ole niin.
 • Vaikka asia ei aina ole niin kuin se vaikuttaisi olevan, voi se tässä tapauksessa olla niin.
 • Vaikka asia näyttää sinusta joltain, ei se tarkoita, että se näyttää muiden mielestä myös siltä samalta.
 • Vaikka suurin osa sanoisin asian olevan jollain tavalla, ei se tarkoita, että asia tosiasiassa välttämättä olisi niin.
 • Vaikka asia olisi suosittu, ei se tarkoita, että suosiolle olisi jotain olennaisia perusteita.
 • Vaikka asia on suosittu merkityksettömin perustein, ei se tarkoita, etteikö sitä asiaa joissain tilanteissa kannattaisi ottaa tosissaan.
 • Vaikka asia kerrotaan vaikutusvaltaiselta taholta jollain tavalla olevaksi, ei se silti välttämättä ole niin.
 • Vaikka kuka tahansa sanoisin asian olevan jollain tavalla, ei se automaattisesti tarkoita, että asia olisi niin.
 • Vaikka sinä et ole kuullut asiasta, ei tarkoita, etteikö siitä oltaisi keskusteltu.
 • Vaikka asiasta puhutaan paljon, ei se tarkoita, että se välttämättä tarkoita, että se olisi tärkeä.
 • Vaikka jokin asia vaikuttaisi tapahtuvan usein, ei se välttämättä tapahdu lainkaan niin usein.
 • Vaikka asia todistettaisiin useamman kerran jonkinlaiseksi, ei se välttämättä tarkoita, että se on aina sellainen.
 • Vaikka asia ei aina ole sellainen kuin se on useamman kerran todistettu olevan, on se useimmiten kuitenkin sellainen kuin sen on todistettu olevan.
 • Vaikka asiaa ei pystytä todistamaan, ei se tarkoita, etteikö sitä jossain tapauksessa kannattaisi pitää yhtenä vaihtoehtona sille miten asia on.
 • Vaikka asialle on olemassa vaihtoehtoja, ei tarkoita, että ne olisivat parempia vaihtoehtoja.
 • Vaikka asia on muuttunut, ei tarkoita, että se on automaattisesti laadultaan jonkinlainen, esimerkiksi parempi.
 • Vaikka asia toimii jossain ympäristössä, ei se tarkoita, että se toimii toisessa ympäristössä.
 • Vaikka sama asia ei aina toimi eri ympäristöissä samalla tavalla, voi se silti toimia jossain ympäristössä ihan samalla tavalla.
 • Vaikka asia vaikuttaa merkitykselliseltä, ei se välttämättä ole sitä.
 • Vaikka asia vaikuttaa merkityksettömältä, ei se tarkoita, etteikö sillä voisi olla jotain merkitystä.
 • Vaikka asia vaikuttaa nyt pieneltä ja mitättömältä, ei tarkoita, etteikö siitä voisi kasvaa valtavan vaikuttava.
 • Vaikka jokin asia herättää tunteita, ei se välttämättä tarkoita, että sen oli tarkoitus herättää tunteita.
 • Vaikka jokin asia ylipäätään tapahtui jollain tavalla, ei se tarkoita, että sen oli tarkoitus tapahtua lainkaan sillä tavalla.
 • Vaikka asia näyttää jälkikäteen selkeältä, ei se välttämättä ollut sitä tapahtumahetkellä.
 • Vaikka asia tuntuu tällä hetkellä järkevältä, ei se tarkoita, että se myöhemmin tarkasteltuna olisi järkevä alkuunkaan.
 • Vaikka asian muistetaan tapahtuneen jollain tavalla, ei se tarkoita, että asia olisi tapahtunut sillä tavalla.
 • Vaikka asia tapahtui näennäisesti samalla tavalla kuin aiemmin, ei tarkoita, että kyseessä on sama asia.
 • Vaikka asian keskeiset tunnuspiirteet täyttyvät, ei se tarkoita, että muut samat tunnuspiirteet täyttävät asiat olisivat samanlaisia kuin tämä.
 • Vaikka asian suhteen on olemassa hyvä suunnitelma, ei se tarkoita, että asia sujuu suunnitelman mukaisesti.
 • Vaikka asia pitäisi tehdä, ei tarkoita automaattisesti sitä, että se tulee tehdyksi.
 • Vaikka asia tuntuu ikuiselta, ei se useinkaan ole.
 • Vaikka asia näytti olevan seurausta jostain toisesta asiasta, ei se välttämättä ollut seurausta siitä asiasta, vaan jostain toisesta asiasta.
 • Vaikka jokin asia näyttää olevan uusi, ei se tarkoita, että siihen tulisi suhtautua uudistavana.
 • Vaikka jokin asia on vanha, ei se automaattisesti tarkoita, että siihen tulisi suhtautua vanhentuneena.

Luitko loppuun asti?